ನಮೋ ಮೊಯಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

Wednesday, June 29th, 2022
Namo Moyar

ಮುಂಬಯಿ : ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 12 ಮತ್ತು 17 ರಂದು ನಮೋ ಮೊಯಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಸದಸ್ಯರು 140 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ನಾಲಾಸೋಪರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಶಾಲಾ ಕಿಟ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮೋ […]