ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮೆಗಾ ಮೀಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್
ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಡಿಸಿ ಆಫೀಸಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಳೂರು.
ಫೋನ್ : 0824 4271811,  4281811
ಮೊಬೈಲ್ : 9886584559

Email : info@megamedianews.in, shivprasad64@gmail.com