ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ – 2021-22 ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಆರಂಭ

Sunday, August 15th, 2021
Vikas college

ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಂದ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Sunday, August 15th, 2021
SCDCCbank 2021 August

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ದಿಂದ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Sunday, August 15th, 2021
Campco 2021 August

ಡಿಕೆಎಂಯುಎಲ್ ನಿಂದ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Sunday, August 15th, 2021
Nanadini 2021 August

ಗಣ್ಯರಿಂದ 2021 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Sunday, August 15th, 2021
Independence 2021

ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯು ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ

Saturday, August 7th, 2021
BJP

ಮೆಗಾ ಮೀಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಜುಲೈ 15, 2021, Mega Media News Kannada Fortnightly July 15, 2021

Wednesday, July 28th, 2021
July 15,2021Front

Mega Media News July 15,2021

ಕರ್ಷಕಶ್ರೀ ಹಾಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

Thursday, July 22nd, 2021
KarkashaSree

ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ 6 ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಮಿತಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ

Thursday, July 22nd, 2021
BJP Congratulations

ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವ ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ 24, 2021ರ ತನಕ

Sunday, January 17th, 2021
KadriJatre2021