ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಡೆಡ್‌ಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

Saturday, December 17th, 2016
dead-sea-products

ಮಂಗಳೂರು : ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಿನೆರಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸತ್ತ ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಲೆಕೂದಲು, ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂರತರುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಮಿನೆರಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಡೆಡ್‌ಸಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡೆಡ್‌ಸಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವು ಚರ್ಮದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರ […]