ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೂಡು ಮನೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯಿತು ಪವಾಡ ! – ವಿಡಿಯೋ

Sunday, November 19th, 2023
ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೂಡು ಮನೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ ಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಹೋಯಿತು ಪವಾಡ ! - ವಿಡಿಯೋ

ಮಂಗಳೂರು : ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೈವಗಳನ್ನು ಅರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮೂಡು ಮನೆಗುತ್ತು ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ದೈವವೊಂದು ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಕಾಯರ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಆಶ್ರಯಯ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೂಡು ಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ […]